cvba Nieuw Sint-Truiden
Aankondiging van een opdracht

Renovatie van 16 verwarmingsinstallaties

Renovatie van 16 verwarmingsinstallaties

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45251200 - Bouwen van verwarmingsinstallatie
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba Nieuw Sint-Truiden
Postadres
Gorsemweg 53, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Bert Schoenmaekers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Volgens de besteksbepalingen

Vakbekwaamheid

Volgens de besteksbepalingen

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1