GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Aankondiging van een gegunde opdracht

BRUGGE St.-Andries SBSO De Varens - Nieuwbouw internaat en lasatelier, plus verbouwen bouwatelier.

dossier BOUWEN INTERNAAT EN LASATELIER + VERBOUWEN BOUWATELIER
bouwheer GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - AFD. INFRASTRUCTUUR REGIO WEST
ligging NIEUWE SINT-ANNADREEF 27, 8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE)
kad.sectie. 27e afd. Sectie D, nr(s) 84, 85 & 99 D

Het volledige project bestaat uit volgende onderdelen:
- Het bouwen van een internaat voor MPI De Kaproenen met een capaciteit van 94 leerlingen + 11 opvoeders, incl. sanitaire voorzieningen voor SBSO De Varens.
Het gebouw is onderverdeeld in 11 leefgroepen (waarvan 1 exclusief voor mindervalide leerlingen).
- Het bouwen van een lasatelier voor SBSO De Varens met ondergrondse opslagruimte.
- Het verbouwen van het sheddak van een bouwatelier van SBSO De Varens teneinde een grotere vrije hoogte te bekomen binnen in het atelier.
- Het saneren & heraanleggen van speelplaats & overige buitenaanleg, incl. optimaliseren huidige parking

Het nieuw te bouwen internaatsgebouw wordt opgetrokken volgens traditionele massiefbouw (wanden in metselwerk & betonnen draagvloeren).

Materiaalgebruik - nieuwbouw internaatsgebouw:
Gevels: houten gevelbekleding
Horizontale gevelelementen: prefab beton, lichtgrijze kleur
Buitenschrijnwerk: aluminium, grijze tint
Dakbedekking: plat dak, EPDM verdichting
Dakranden: zinken kraal
Afvoeren: ingewerkte PE-buis
Balkonleuningen: metalen spijlen
Dakvolume (technisch lokaal): grijze beplating
Buitentrapvolume: strekmetaal

Bruto-oppervlaktes – nieuwbouw internaatsgebouw:
Gelijkvloers : 1127 m²
niveau +1 : 1032 m²
niveau +2 : 1032 m²
niveau +3 : 95 m²

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45214200 - Schoolgebouwen
45214230 - Bouwen van speciale school
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Claudio Paz Rodriguez

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

5959576.89 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
nv Bekaert Building Company
Postadres
-
Titel
BRUGGE St.-Andries SBSO De Varens - Nieuwbouw internaat en lasatelier, plus verbouwen bouwatelier.
Waarde
5959576.89 EUR