Aankondiging van een opdracht

WZC VINCENTIUS

Werken
Publicatie datum
23-10-2015
Deadline
17-12-2015 13:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
VZW SINT VINCENTIUS | 2180 Ekeren, BE
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Korte inhoud
LOT 7 : SCHILDERWERKEN EN WANDBEKLEDING
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie besteksomschrijvingen

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
erkenning in klasse 2 of hoger, naargelang inschrijvingsbedrag - categorie D13 en/of D25
truck tower-crane sharing