VZW SINT VINCENTIUS
Aankondiging van een opdracht

WZC VINCENTIUS

LOT 7 : SCHILDERWERKEN EN WANDBEKLEDING

Publicatiedatum
23-10-2015
Deadline
17-12-2015 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW SINT VINCENTIUS
Postadres
Dorpstraat 32, 2180 Ekeren, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie besteksomschrijvingen

Economische en financiële draagkracht

Zie besteksomschrijvingen

Vakbekwaamheid

erkenning in klasse 2 of hoger, naargelang inschrijvingsbedrag - categorie D13 en/of D25