Infrabel - Directie Asset Management - AREA NE
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bestek nr. 57/52/2/13/017-Directie Asset Management Area NE I-AM.A25 Maintenance Leuven. Gebruik van: - één of meerdere gewone hydraulische kraan (kranen) en/of hydraulische weg-spoorkraan (kranen); - één vrachtwagen, voorzien van een hydraulische kraanarm en kipbak; -hydraulische mini-graafmachine; met bestuurder(s) en alle andere toebehoren. Leveren van prestaties met arbeiders

57/52/2/13/017 Het ter beschikking stellen van hydraulische tuigen, vrachtwagen en arbeiders zoals bepaald in de inventaris, gevoegd bij hetstek en de diverse aanbestedingsbescheiden waarnaar verwezen wordt. - ERRATUM OP BESTAANDE PUBLICATIE

Publicatiedatum
29-09-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45510000 - Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
60181000 - Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - AREA NE
Postadres
Kuringersteenweg 324, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verhulst Erna Maria

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) Nadere inlichtingen
In plaats van
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publiprocurement.be. We raden u ten stelligste aan om u te registreren , op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie enz.
Te lezen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be. We raden u ten stelligste aan om u te registreren , op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie enz.