Buro II & Archi+i cvba cvba
Aankondiging van een opdracht

het bouwen van een vervangingsnieuwbouw voor de bijzondere Jeugdbijstand - Leefgroepen en centraal gebouw - lot liften

vervangingsnieuwbouw voor de Bijzondere Jeugdbijstand -Leefgroepen en centraal gebouw lot liften

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45313100 - Installeren van liften
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Buro II & Archi+i cvba cvba
Postadres
J. Jordaensstraat, 18a, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Broos Elke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

zie aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

zie aanbestedingsdossier

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: N1