Scholengroep Sint-Rembert
Aankondiging van een opdracht

bouwen van een schoolrestaurant - perceel 04 lift

bouwen van een schoolrestaurant - perceel 04 - lift

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert
Postadres
Bruggestraat 23,, 8820 Torhout, BE
Contactpunt(en)
Decock Andie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: N1