Stadsbestuur Geel
Aankondiging van een opdracht

School Katersberg dakrenovatie sanitair gebouw

School Katersberg dakrenovatie sanitair gebouw

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Geel
Postadres
Werft 20, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De heer Gert Aernouts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1