Scholengroep Sint-Rembert vzw
Aankondiging van een opdracht

STREM-MM-1054/P1

Slopen van klooster, sporthal en schoolgebouwen met behoud van een deel te renoveren straatgevel.
Bouwen van twee nieuwe schoolgebouwen
Perceel1 - Afbraak en Ruwbouwwerken

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Postadres
Bruggestraat 23, 8820 Torhout, BE
Contactpunt(en)
SCHOLENGROEP SINT-REMBERT
Ter attentie van
Stijn Devos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D