Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Paleis der Naties - Herstelling op plat dak

Werken
Publicatie datum
20-07-2018
Deadline
21-08-2018 10:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Fostier Joël
Opdrachtcodes (CPV)
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
Korte inhoud
Brussel - Paleis der Naties - Herstelling op plat dak
truck tower-crane sharing