Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

LAKEN – Internationale Instellingen - Uitbreiding elektrische installatie keuken.

Werken
Publicatie datum
30-04-2020
Deadline
21-05-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Gerard GOOSSENS
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Korte inhoud
LAKEN – Internationale Instellingen - Uitbreiding elektrische installatie keuken.
truck tower-crane sharing