cvba Vivendo
Aankondiging van een opdracht

Renovatie gebouwenschil van 69 woningen in Oostkamp, Ruiselede en Zwevezele : dak- en aanverwante werken

Renovatie gebouwenschil van 69 woningen te Oostkamp, Ruiselede en Zwevezele : dak- en aanverwante werken

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
15-12-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba Vivendo
Postadres
Magdalenastraat 20 bus 1, 8200 St.-Andries, BE
Ter attentie van
Marc Staelens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Dak en aanverwante werken bij 69 woningen

Waarde: 426009.45 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De wettelijke bepalingen zoals vermeld in het typebestek van de VMSW zijn van toepassing.

Economische en financiële draagkracht

De wettelijke bepalingen zoals vermeld in het typebestek van de VMSW zijn van toepassing.

Vakbekwaamheid

De wettelijke bepalingen zoals vermeld in het typebestek van de VMSW zijn van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

categorie D8 klasse 3