Ignatiaanse scholen Antwerpen vzw
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen kleedruimtes Sportcentrum Marienborgh

Vernieuwen kleedruimtes Sportcentrum Marienborgh

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ignatiaanse scholen Antwerpen vzw
Postadres
Frankrijklei 77, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Goethem Philippe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D