Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Aankondiging van een opdracht

Edegem – FOD Financiën – Uitgraven en opvullen

Edegem – FOD Financiën – Uitgraven en opvullen

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
09-11-2015
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45112310 - Landophoging
45112360 - Bodemherstel
45112600 - Uitgraven en opvullen
Contracttype
Werken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN, BE
Contactpunt(en)
Wouters Tiffany