IVIO Salvator - vzw Morgenster
Aankondiging van een opdracht

Sanitair dossier : aanpassingswerken en geschiktmaking sanitair

Sanitair dossier : aanpassingswerken en geschiktmaking sanitair

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
25-11-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IVIO Salvator - vzw Morgenster
Postadres
Meerhoutstraat 55, 9041 Oostakker, BE
Ter attentie van
Mieke Theys

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

registratie-attest ; RSZ-attest en fiscaal attest toevoegen

Vakbekwaamheid

Erkenning : klasse 3 - categorie D