Kortenberg
Aankondiging van een opdracht

Promotieovereenkomst 'bouw en financiering' vernieuwing en uitbreiding basisschool De Boemerang te Meerbeek

Promotieovereenkomst 'Bouw en financiering' Vernieuwing en uitbreiding basisschool De Boemerang te Meerbeek

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
21-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214100 - Kleuterschoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kortenberg
Postadres
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, BE
Contactpunt(en)
Vanderlinden Marc Maurice

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 2799829.25 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijzonder bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bijzonder bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D