Aankondiging van een opdracht

Buitenaanleg Vlinderhof

Werken
Publicatie datum
13-10-2015
Deadline
23-11-2015 14:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Bilzen | 3740 Bilzen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Korte inhoud
Buitenaanleg Vlinderhof
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3
truck tower-crane sharing