Lo-Reninge
Aankondiging van een opdracht

Instandhoudingswerken voormalige jongensschool: dakwerken en voegwerken

Instandhoudingswerken voormalige gemeenteschool : vernieuwen dak, isoleren, herstellen en hervoegen gevels

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Lo-Reninge
Postadres
Markt 11, 8647 Lo-Reninge, BE
Contactpunt(en)
Dirk Ackerman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie ook bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D1, D12