Aankondiging van een opdracht

Compartimentering van bestaande traphallen in de Ursulinen.

Werken
Publicatie datum
30-09-2019
Deadline
24-10-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
VZW KITOS | 2800 Mechelen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Korte inhoud
Compartimentering van bestaande traphallen in de Ursulinen.
Beschrijving
Beschrijving
Hoogstraat 35 te 2800 Mechelen
Looptijd
60 dagen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocode (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: 3, Categorie: D
truck tower-crane sharing