Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Renovatie van de BECO-aanlegsteiger

Werken
Publicatie datum
24-04-2020
Deadline
22-05-2020 11:00
Geraamde totale waarde
150000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Aanbestedende overheid
Haven van Brussel | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Havenactiviteiten | Zakya Bendaimi
Opdrachtcodes (CPV)
45241100 - Bouwen van kades
Korte inhoud
Renovatie van de BECO-aanlegsteiger
Beschrijving
Beschrijving
Renovatie van de BECO-aanlegsteiger
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: 2, Categorie: D
truck tower-crane sharing