vzw Vrij katholiek secundair onderwijs Menen-Wervik-Wevelgem
Aankondiging van een opdracht

vervangen buitenschrijnwerk

vervangen buitenschrijnwerk

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
22-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Vrij katholiek secundair onderwijs Menen-Wervik-Wevelgem
Postadres
Oude Leielaan 15, 8930 Menen, BE
Contactpunt(en)
Behaegel Rik Gustaaf

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

125000

Waarde: 65000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sector.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A