vzw Palaestra
Aankondiging van een opdracht

Herconditionering en verbouwen bestaand Internaat te Brugge. Perceel 3 vernieuwen buitenschrijnwerk klooster

Herconditonering en verbouwen van bestaand internaat te Brugge. Perceel 3: vernieuwen buitenschrijnwerk klooster

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Palaestra
Postadres
Magdalenastraat 30, 8200 Brugge Sint-Michiels, BE
Contactpunt(en)
Gino Debruyne & architecten
Ter attentie van
Gilbert Lagast

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie:D5