Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Aankondiging van een opdracht

Hoogstraten – FOD Justitie – “Bouwwerkzaamheden”

Hoogstraten – FOD Justitie – “Bouwwerkzaamheden”

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN, BE
Ter attentie van
mevr. Melis Liesbeth, mevr. Bierinckx Ilse en mevr. Van Beneden Ingrid

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D24