FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

2020/69022/E3/Study AI

Studie van mogelijke maatregelen voor de bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van artificiële intelligentie in België in bepaalde economische domeinen

Datum van verzending van deze aankondiging
17-06-2020
Publicatiedatum
17-06-2020
Deadline
23-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres
Vooruitgangstraat 50
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Budget en Beheerscontrole
Telefoon
+32 22777947
Fax
+32 22775108
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://economie.fgov.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378929