OCMW Ganshoren
Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringsportefeuille

De huidige gunning bevat volgende takken :
1/Brandverzekering en bijhorende risico’s
2/ Verzekering van motorvoertuigen en “ Omnium Dienstopdrachten”
3/ Verzekering arbeidsongevallen
4/ Verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid
5/ Verzekering alle risico’s
De verzekeringsvoorstellen zullen gaan over de totaliteit van de verzekeringsportefeuille, dit betekent dat de inschrijvers een offerte moeten indienen voor alle posten van de huidige overheidsopdracht. Zo niet, zal de offerte niet weerhouden worden.

Publicatiedatum
14-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Ganshoren
Postadres
Hervormingslaan, 63, 1083 Ganshoren, BE
Contactpunt(en)
De heer Thomas PASCAL

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

51802.26 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ETHIAS SA
Postadres
-
Titel
Verzekeringsportefeuille
Waarde
51802.26 EUR