stad Kortrijk
Aankondiging van een gegunde opdracht

Financieringsleningen

De te leveren diensten betreffen het verstekken van leningen ter financiering van het bestuur (CPV-classificatie: 66113000). De opgave van de te verstekken leningen is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij het bestek is gevoegd.
De opdracht omvat 1 perceel, samengesteld als volgt:
- Leningen op 10 jaar, voor een bedrag van 10.000.000,00 EUR
- Leningen op 15 jaar, voor een bedrag van 20.000.000,00 EUR
Het totaal te financieren bedrag bedraagt dus 30.000.000,00 EUR.

Publicatiedatum
27-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Frank De Laere

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Argenta Spaarbank nv
Postadres
-
Titel
Financieringsleningen
Waarde
-