Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw
Aankondiging van een opdracht

Lening nieuwbouw ateliers

Lening aanvraag voor nieuwbouw ateliers.

Publicatiedatum
26-01-2016
Deadline
18-02-2016 om 00:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 24
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw
Postadres
Kasteellaan 54, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mannaerts Stef

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Lening van 450.000,-Euro met optie van wederaankoop

Waarde: 450000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A