FIGGA
Aankondiging van een gegunde opdracht

Het aangaan van een lening ter financierng van het bestuur

het aangaan van een bulletlening op 10 jaar

Publicatiedatum
14-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FIGGA
Postadres
c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4bus2, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Ex Lieven
Ter attentie van
Lieven Ex

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

3304150.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
KBC Bank
Postadres
Havenlaan 6 - 5de verdiep, 1000 Brussel
Titel
-
Waarde
3304150.00 EUR