Gemeente Lille
Aankondiging van een gegunde opdracht

Opdracht voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur

De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur (CPV-classificatie: 66113000). De opgave van de te verstrekken leningen is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd. De opdracht omvat 4 percelen, namelijk 2 percelen op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer en 2 percelen op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar :
Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer
perceel I looptijd 20 jaar 4 000 000 EUR (gemeente Lille)
perceel II looptijd 20 jaar 3 900 000 EUR (Politiezone Regio Turnhout)
Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar
perceel III looptijd 20 jaar 4 000 000 EUR (gemeente Lille)
perceel IV looptijd 20 jaar 3 900 000 EUR (Politiezone Regio Turnhout)
Het maximum opgenomen bedrag zal niet meer dan 7 900 000 EUR bedragen

Publicatiedatum
19-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lille
Postadres
Rechtestraat 44, 2275 Lille, BE
Contactpunt(en)
De heer Herwig Hoskens

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
KBC BANK NV
Postadres
-
Titel
Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar: looptijd 20 jaar (4.000.000 EUR) variabel gemeente
Waarde
4000000.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
KBC BANK NV
Postadres
-
Titel
Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar: looptijd 20 jaar (3.900.000 EUR) variabel PZ
Waarde
4000000.00 EUR