AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Aankondiging van een gegunde opdracht

Aangaan van leningen ter financiering van de investeringsprojecten van het ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Aangaan van leningen ter finaciering van de investeringsprojecten van het ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Publicatiedatum
08-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Bernhard Ines

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ING België NV
Postadres
Gaston Crommenlaan 4 bus 0301, 9050 Ledeberg
Titel
-
Waarde
-