NMBS-Procurement & Investment
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

C60/0000277450 - IBM-producten

IBM-producten:

- softwarelicenties, appliances & cloud-services (Websphere, Tivoli, Rational, SPSS, IBM CPlex, ...)

- aankoop van licenties, maintenance fees, subscription of services en consultancy

Publicatiedatum
18-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld in afdeling 2 van bijlage D2)

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investment
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.023
Ter attentie van
Laure Spiritus

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
IBM-producten
Officiële benaming
IBM Belgium
Postadres
Avenue du Bourget 42, 1140 Brussel
Waarde
4567792.51 EUR