DG Penitentiaire Inrichtingen
Aankondiging van een gegunde opdracht

OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE VOOR LEVERING, PLAATSING EN HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN 5 TANDARTSKABINETTEN VOOR REKENING VAN DE FOD JUSTITIE, Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De onderhavige opdracht betreft :
de levering, de installatie van 5 tandartskabinetten (één voor de gevangenis Arlon, één voor de gevangenis Lantin, één voor de gevangenis Vorst, één voor de gevangenis Ieper en één voor de gevangenis Merkplas) en het onderhoud van het materiaal gedurende de garantieperiode;
het preventief onderhoud van het materiaal na de initiële garantieperiode

Publicatiedatum
23-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
FOD JUSTITIE- DGEPI
Ter attentie van
BRASSEUR GILLES

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

129001.80 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Henry Schein NV
Postadres
Luchthavenlaan 20, 1800 Vilvoorde
Titel
BESTEK nr. 2015 MED/tandartskabinetten
Waarde
129001.80 EUR