TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van rolstoelen

Raamovereenkomst voor het leveren van rolstoelen

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33193120 - Rolstoelen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Divisie Aankoop
Ter attentie van
Aurélie Lasoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Een referentielijst van gelijkaardige leveringen en tevredenheidsattesten.

Eventuele minimumeisen:

Minstens twee opdrachten (uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van indiening) bij verschillende opdrachtgevers, waarvan minimum één zorginstelling, die vermeld worden op de referentielijst dienen gestaafd te worden met tevredenheidsattesten, ondertekend door de opdrachtgever. Hieruit moet blijken dat de opdrachten werden uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.