Aankondiging van een gegunde opdracht

Architect ontwerp en leiding der werken: Ettelingenwijk te Middelkerke- gedeeltelijke sloop en herbouw, gedeeltelijke renovatie van 40 sociale huurwoningen

Diensten
Publicatie datum
23-11-2018
Waarde
283.800,00 EUR
Aanbestedende overheid
cvba WoonWel | 8400 Oostende, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen | Mevrouw Maaike Vansevenant
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Korte inhoud
Aanstelling architect voor ontwerp en leiding der werken
Gunningen

Perceel 1: Architect ontwerp en leiding der werken: Ettelingenwijk te Middelkerke- gedeeltelijke sloop en herbouw, gedeeltelijke renovatie van 40 sociale huurwoningen

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
283.800,00 EUR
Bedrijven
ampe.trybou architecten | 8460 Oudenburg, BE
truck tower-crane sharing