Vlaamse Milieumaatschappij
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bestek nr. L 2016 I 0008 X Opzetten van een geïntegreerd griddata beheersysteem mbt hydrologische toepassingen

Opzetten van een geïntegreerd griddata beheersysteem mbt hydrologische toepassingen

Publicatiedatum
23-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48600000 - Database- en besturingssoftware
38120000 - Instrumenten voor de meteorologie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Willem Defloor

Overige nadere inlichtingen

Het terechtwijzend bericht nr.1 werd toegevoegd in bijlage