Komisja Europejska, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Sprostowanie

Badanie przedsiębiorstw w zakresie korzystania z technologii cyfrowych — CNECT/2020/OP/0004

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Badanie przedsiębiorstw w zakresie korzystania z technologii cyfrowych — CNECT/2020/OP/0004

Numer referencyjny: CNECT/2020/OP/0004

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79310000 - Usługi badania rynku

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka, duże zbiory danych, Internet rzeczy (IoT), obliczenia o wysokiej wydajności, technologie kwantowe, przetwarzanie w chmurze, blockchain, druk 3D zyskują na znaczeniu w codziennym życiu przedsiębiorstw i osób fizycznych. Zastosowanie technologii cyfrowych rodzi pytania, w jaki sposób ICT mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i bardziej ekologicznej gospodarki.
Obecnie na poziomie państw członkowskich nie są dostępne szczegółowe dane na temat korzystania z tych technologii i innych aspektów z nimi związanych. Istnieją już pewne raporty i statystyki, które mogą stanowić podstawę do opracowania europejskich ram gromadzenia danych.
Głównym celem zamówienia jest uzyskanie rzetelnego przeglądu ilościowego na poziomie państw członkowskich, dotyczącego stanu wyżej wymienionych nowych technologii i/lub zmierzenie, w jaki sposób ICT mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju (niniejsze badanie nie dotyczy zrównoważonego rozwoju sektora ICT). Lista technologii może się zmieniać z roku na rok (jako że to badanie po pierwszym roku jest odnawiane dwukrotnie).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

20-03-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-122414

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
14-04-2020 16:00
Powinno być:
21-04-2020 16:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
16-04-2020 11:00
Powinno być:
23-04-2020 11:00

Inne dodatkowe informacje

-