Evropski odbor regij (OR)
Obvestilo o oddaji naročila

Namestitev merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropski odbor regij (OR)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue Belliard 101
Kraj
Bruxelles
Poštna številka
1040
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.cor.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   da

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Namestitev merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo

Referenčna številka dokumenta:   CdR/DL/26/2017

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   38550000 - Števci

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Blago

II.1.4) Kratek opis

Cilj naročila je dobava, namestitev in zagon merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo za opremo za proizvodnjo toplote in hlajenje ter za opremo za distribucijo elektrike, plina in vode v vseh stavbah, ki jih v Bruslju zasedata Evropski odbor regij in Evropski ekonomsko‑socialni odbor.

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   680.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   38421100 - Števci za vodo

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Bruselj, Belgija

II.2.4) Opis javnega naročila

Naročilo bo okvirno zajemalo naslednje:

— namestitev števcev za elektriko: približno 137 enot,

— namestitev števcev za vodo: približno 15 enot,

— namestitev kalorimetrov: približno 8 enot,

— namestitev števcev za plin: približno 0 enot.

(Skupno število števcev, ki jih je treba namestiti: 160 enot),

— popis stanja in programiranje, ki ga bo treba zagotoviti (vključno z novimi števci): za približno 192 enot,

— popis stanja in programiranje, ki ga bo treba zagotoviti (vključno z novimi števci): za približno 21 enot,

— popis stanja in programiranje, ki ga bo treba zagotoviti (vključno z novimi števci): za približno 22 enot,

— popis stanja in programiranje, ki ga bo treba zagotoviti (vključno z novimi števci): za približno 5 enot.

(Skupno število popisov stanj in programiranj, ki jih bo treba zagotoviti (vključno z novimi števci): 240).

Izvedba tega naročila bo obsegala predvsem naslednje storitve, pri čemer ta seznam ni izčrpen:

— oceno dejanskega stanja,

— cevovodne in izolacijske modifikacije,

— namestitev števcev za elektriko,

— namestitev kalorimetrov,

— namestitev števcev za vodo,

— namestitev števcev za plin,

— sanacijo obstoječih hidravličnih tokokrogov,

— elektroinštalacijska dela,

— programiranje,

— preskusne in zagonske operacije,

— končno čiščenje.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2017/S 152-314091

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   CdR/DL/26/2017

Št. sklopa:   -

Naslov:   Namestitev merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

07-12-2017

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   1

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Cofely services
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Bd Simon Bolivar 24
Kraj
Bruxelles
Šifra NUTS
BE100
Poštna številka
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   -

Skupna vrednost naročila/sklopa:   680.000,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

21-12-2017

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-