Consultancy

Legal services, accountancy services, audits, fiscal services, market research, surveys and statistics, advice with respect to management, recruitment, printing and related services, collecting agencies, the organisation of conventions, publishing services, ...
Národní pedagogický institut České republiky Contract award notice

Zajištění tiskařských a souvisejících služeb

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody na zajištění průběžného poskytování tiskařských a souvisejících služeb pro kmenovou činnost a pro potřeby probíhajících projektů.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printing and related services (79800000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
Judetul Vrancea (Consiliul Județean) Contract award notice

Încheierea acordului-cadru având ca obiect asigurarea serviciilor de pază pentru platformele de colectare Mândrești, Odobești, Panciu, Mărășești, Adju...

Prezenta procedura de atribuire vizeaza incheierea unui acord-cadru pe o perioada de trei ani in scopul asigurarii serviciilor de paza pentru imobilele apartinand unitatii administrativ teritoriale judetul Vrancea in perioada 2018-2020. Serviciile de paza se vor presta in locatiile mentionate prin caietul de sarcini. Daca pe durata acordului-cadru vor fi relocate posturile deja existente achizitor...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Guard services (79713000)
Region code (NUTS) Vrancea (RO226)
Commission for Communications Regulation (ComReg), Modification notice

Provision of Customer Contact Management Services

Please see tender documents uploaded on http://www.etenders.gov.ie/ RFT 130321 for full details. Value of contract listed on section II.1.7) and V.2.4) of this contract award notice: — as per the request for tender (RFT), a number of price scenarios were requested. The current value of the contract awarded and as indicated on this award notice at section II.1.7) and V.2.4) is based on scenario C a...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Call centre (79512000)
Region code (NUTS) IRELAND (IE)
London Borough of Bromley Contract award notice

Tutors for Looked After Children — 1:1 Tuition

Tutors for looked after children — 1:1 Tuition.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Supply services of personnel including temporary staff (79620000)
Region code (NUTS) Warwickshire (UKG13)
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov Modification notice

Varovanje objektov, ljudi in premoženja

Varovanje objektov, ljudi in premoženja.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Guard services (79713000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov Modification notice

Varovanje objektov, ljudi in premoženja

Varovanje objektov, ljudi in premoženja.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Guard services (79713000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Dopravní podnik Ostrava a.s. Modification notice

Strážní služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Guard services (79713000)
Region code (NUTS) Moravskoslezský kraj (CZ080)
Vysoké učení technické v Brně Contract award notice

Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí - Opakování

Předmětem plnění je Poradenství v souvislosti s výjezdy akademických zaměstnanců do zahraničí, zejména na dlouhodobé pobyty. Relevantní informace jsou k dispozici na profilu zadavatele ID 1763.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Tax consultancy services (79221000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Łódzkie Centrum Wydarzeń Modification notice

Organizacja Fotofestiwalu – Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w latach 2019–2021 (3 edycje)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Fotofestiwalu – Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w latach 2019–2021 (3 edycje). Zamówienie obejmuje organizację następujących wydarzeń: konkurs Grand Prix dla młodych profesjonalnych fotografów (na wydarzenie składa się 10 odrębnych wystaw, które prezentują prace finałowe), wystawy towarzyszące, konkursy fotograficzne, warsztaty, pro...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Festival organisation services (79953000)
Region code (NUTS) Miasto Łódź (PL711)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Modification notice

Εξειδικευμένο στέλεχος χρηματοοικονομικών, πληροφοριακών και διασυνοριακών διαδικασιών διεθνούς εμπορίου.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης, με σκοπό την ανάδειξη «Εξειδικευμένου στελέχους χρηματοοικονομικών, πληροφοριακών και διασυνοριακών διαδικασιών διεθνούς εμπορίου», σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο με αυτό πρότυπο, στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένο στέλεχος χρηματοοικονομικών, πληροφοριακών και δ...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Certification services (79132000)
Region code (NUTS) Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Kentrikos Tomeas Athinon) (EL303)
Łódzkie Centrum Wydarzeń Modification notice

Organizacja Festiwalu Igrzyska Wolności w latach 2019–2021

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Festiwalu Igrzyska Wolności w latach 2019–2021 w Łodzi. Zamówienie obejmuje wydarzenia kulturalne, koncerty, spotkania z pisarzami i twórcami filmowymi, wykłady i panele dyskusyjne, opracowania materiałów promocyjnych, realizację promocji wydarzenia.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Festival organisation services (79953000)
Region code (NUTS) Miasto Łódź (PL711)
Ústav pro studium totalitních režimů Contract award notice

Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Tisk publikací a neperiodických tiskovin za 4. čtvrtletí roku 2020 na základě rámcové dohody uzavřené se čtyřmi účastníky zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce. Jedná se o zadání celkem 3 dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky této rámcové dohody dle § 135 zákona.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printing services (79810000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Modification notice

Saksamaa kontaktreisid Eesti ettevõtjatele 2020

Tööstuse valdkond: Industry 4.0 (metall- ja masinatööstus), elektroonika.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Business travel services (79997000)
Region code (NUTS) EESTI (EE)
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu Modification notice

Świadczenie usług pracowniczych dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Przedmiotem zamówienia jest usługa pracownicza polegająca na oddaniu przez wykonawcę pracowników do wykonywania zadań związanych z realizacją usług: — sortowanie odpadów – wybieranie surowców wtórnych w kabinach sortowniczych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 43, — wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Supply services of personnel including temporary staff (79620000)
Region code (NUTS) Wałbrzyski (PL517)
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Contract award notice

Rahmenverträge über Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Außenwirtschaftsrecht, Geldwäsche/Compliance/Finanzen, Recht der USA und allgemeines Zivil...

Der Auftraggeber beabsichtigt, externe Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Außenwirtschaftsrecht, Geldwäsche/Compliance/Finanzen, Recht der USA und allgemeines Zivilrecht zur Unterstützung der internen Rechtsberatung zu beschaffen, wobei im Rahmen der Erbringung der Rechtsdienstleistungen zu berücksichtigen ist, dass die Fraunhofer-Gesellschaft als eine nach Art. 91b GG von Bund und Ländern ge...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Legal advisory services (79111000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Contract award notice

Ekstern bistand til administrative, projektledelsesmæssige og forretningsanalytiske tjenesteydelser hos EIB's finanskontroldirektorat

Dette udbud offentliggøres for at indkøbe ekstern bistand til udførelsen af administrative tjenesteydelser vedrørende regnskaber, rapportering og relaterede områder, såvel som for at indkøbe ekstern bistand til projektledelse og forretningsanalyse vedrørende regnskaber, rapportering og relaterede områder.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Europäische Investitionsbank (EIB) Contract award notice

Externe Unterstützung für Dienstleistungen in den Bereichen Verwaltung, Projektmanagement und Geschäftsanalyse in der Direktion Finanzkontrolle der EI...

Diese Ausschreibung wird für die Beschaffung externer Unterstützung bei der Erbringung Verwaltungsdienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Berichterstattung und zugehöriger Bereiche sowie für die Beschaffung externer Unterstützung bei Projektmanagement und Geschäftsanalyse in den Bereichen Buchhaltung, Berichterstattung und zugehörige Bereiche geöffnet.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
European Investment Bank (EIB) Contract award notice

External Assistance for Administrative, Project Management and Business Analysis Services in the EIB’s Financial Control Directorate

This call for tender is opened to procure external assistance in carrying out administrative services in accounting, reporting and related fields as well as to procure external assistance in project management and business analysis in accounting, reporting and related fields.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Banco Europeo de Inversiones (BEI) Contract award notice

Asistencia externa para servicios administrativos, gestión de proyectos y análisis de negocio en la Dirección de Control Financiero del BEI

Se lanza la presente licitación para obtener asistencia externa de servicios administrativos en contabilidad, elaboración de informes y ámbitos relacionados, así como asistencia externa en gestión de proyectos y análisis de negocio en contabilidad, elaboración de informes y ámbitos relacionados.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Euroopan investointipankki (EIP) Contract award notice

Ulkopuolinen apu EIP:n varainhoidon valvontaosaston hallinnollisia, projektinhallinta- ja liiketoiminnan analysointipalveluja varten

Tämä tarjouspyyntö on käynnistetty, jotta voitaisiin hankkia ulkopuolista apua hallinnollisten palveluiden suorittamiseksi laskentatoimen, raportoinnin sekä näihin liittyvien alojen osalta ja myös laskentatoimen, raportoinnin sekä näihin liittyvien alojen projektinhallinnassa sekä liiketoiminnan analysoinnissa.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Banque européenne d'investissement (BEI) Contract award notice

Assistance extérieure pour les services administratifs, de gestion de projet et d'analyse commerciale à la direction du contrôle financier de la BEI

Cet appel d'offres est ouvert pour obtenir une assistance externe dans la réalisation de services administratifs en comptabilité, dans l'établissement de rapports et dans des domaines connexes ainsi que pour obtenir une assistance externe en gestion de projet et analyse commerciale en comptabilité, dans l'établissement de rapports et dans des domaines connexes.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Contract award notice

Εξωτερική βοήθεια για διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης σχεδίου και επιχειρηματική ανάλυση στη Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΕΤΕπ

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι ανοικτή για την παροχή εξωτερικής βοήθειας για τη διενέργεια διοικητικών υπηρεσιών στον τομέα της λογιστικής, της κατάρτισης αναφορών και σε συναφείς τομείς καθώς και για την παροχή εξωτερικής βοήθειας στη διαχείριση σχεδίου και επιχειρηματικής ανάλυσης στον τομέα της λογιστικής, της κατάρτισης αναφορών και σε συναφείς τομείς.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Banca europea per gli investimenti (BEI) Contract award notice

Assistenza esterna per i servizi amministrativi, di gestione dei progetti e di analisi aziendale alla direzione del controllo finanziario della BEI

La presente gara d’appalto è indetta per ottenere assistenza esterna nello svolgimento di servizi amministrativi in materia di contabilità, rendicontazione e altri settori connessi, nonché per procurarsi assistenza esterna nella gestione di progetti e nell’analisi commerciali in materia di contabilità, rendicontazione e altri settori connessi.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Europese Investeringsbank (EIB) Contract award notice

Externe bijstand voor diensten inzake administratie, projectbeheer en bedrijfsanalyse bij het directoraat Financiële Controle van de EIB

Deze oproep tot inschrijving is gericht op de verwerving van externe bijstand bij de verlening van administratieve diensten met betrekking tot boekhouding, verslaglegging en aanverwante gebieden, alsook voor de verwerving van externe bijstand met betrekking tot projectbeheer en bedrijfsanalyse op het gebied van boekhouding, verslaglegging en aanverwante gebieden.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)
Banco Europeu de Investimento (BEI) Contract award notice

Assistência externa para serviços administrativos, de gestão de projetos e análise de negócio na Direção de Controlo Financeiro do BEI

O presente anúncio de concurso é aberto para a aquisição de assistência externa para a prestação de serviços administrativos nos domínios de contabilidade, elaboração de relatórios e conexos, bem como para adquirir assistência externa na gestão de projetos e análise de negócio nos domínios de contabilidade, elaboração de relatórios e conexos.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Project management consultancy services (72224000)
Region code (NUTS) Luxembourg (LU000)