Consultancy

Legal services, accountancy services, audits, fiscal services, market research, surveys and statistics, advice with respect to management, recruitment, printing and related services, collecting agencies, the organisation of conventions, publishing services, ...
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Contract award notice

Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti informačních a komunikačních technologií

CPV: 79632000-3 Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj účastníků (zaměstnanců zadavatele) v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to formou skupinových školení/kurzů zaměřených na praktické používání kancelářských programů, zejména MS Office.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Personnel-training services (79632000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
DB Netz AG (Bukr 16) Modification notice

ABS 48 München – Lindau, Sicherungsleistungen Los 05 Hergatz – Lindau – Zweitausschreibung

— ca. 26 371 h Sicherungsaufsicht, — ca. 52 741 h Sicherungsposten, — ca. 21 130 m feste Absperrung auf-/abbauen (davon gleichzeitig: 10 500 m), — ca. 3 808 h Bahnübergangsposten, — ca. 224 h Helfer im Bahnbetrieb, Signalisierung.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Surveillance services (79714000)
Region code (NUTS) Lindau (Bodensee) (DE27A)
DB Netz AG (Bukr 16) Modification notice

Sicherungsleistungen Sanierung Schallschutzwände Los 1 Veitshöchheim und Los 2 Retzbach-Zellingen

Sicherungsleistungen, bauaffine Dienstleistungen für Sanierung Lärmschutzwände Veitshöchheim Ca. 4 720 h Sicherungsaufsicht Ca. 4 720 h Sicherungsposten Signalisierung (Sh2 Scheiben, Langsamfahrsignale, Bahnerder, Schaltantragsteller).
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Surveillance services (79714000)
Region code (NUTS) Landkreis (DE26C)
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Contract award notice – utilities

Storitev izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi

Gre za storitve izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous repair and maintenance services (50800000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Modification notice

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Public relations services (79416000)
Region code (NUTS) Latvija (LV00)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Contract award notice

Zajištění nákupu mediálního prostoru - venkovní (Outdoor)/vnitřní (Indoor) média

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - venkovní (Outdoor)/vnitřní (Indoor) média, v rámci které budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se nákupu mediálního reklamního prostoru a služby nezbytné pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními zadáními zadavatele.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Advertising and marketing services (79340000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
London Borough of Bromley Contract award notice

Tutors for Looked After Children — 1:1 Tuition

Tutors for looked after children — 1:1 Tuition.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Supply services of personnel including temporary staff (79620000)
Region code (NUTS) Warwickshire (UKG13)
Pošta Slovenije d.o.o. Contract award notice – utilities

Tiskanje marketinških materialov

Predmet naročila je tisk marketinških materialov na Pošti Slovenija.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Printed books, brochures and leaflets (22100000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
BWI GmbH Contract award notice

2000114847 ANÜ Senior Service Technician Kiel

ANÜ Senior Service Technician Kiel.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Supply services of personnel including temporary staff (79620000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000115188 ANÜ Senior Service Technician Hamburg

ANÜ Senior Service Technician Hamburg.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Supply services of personnel including temporary staff (79620000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000121310 ANÜ Senior Systems Engineer Berlin, München, Nürnberg, Rheinbach

ANÜ Senior Systems Engineer Berlin, München, Nürnberg, Rheinbach.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Supply services of personnel including temporary staff (79620000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Ministerul Fondurilor Europene Contract award notice

Producție și difuzare materiale aferente campaniei de comunicare pentru promovarea oportunităților de finanțare

Obiectul acordului-cadru: prestarea de servicii de publicitate pentru promovarea oportunităților de finanțare din fonduri europene, după cum urmează: 1. creație, producție și difuzare pentru minimum 50, maximum 100 de spoturi animate 3D de aprox. 30 de secunde fiecare, pe un pachet de difuzare format din trei posturi TV cu acoperire națională, dintre cele auditate de ARMA – Asociația Română pentru...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Advertising management services (79341200)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Contract award notice

Servicii de fotocopiere

Servicii de fotocopiere. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Photocopying services (79521000)
Region code (NUTS) Bucureşti - Ilfov (RO32)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Contract award notice

Realizace odborných seminářů - část 4

Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem podporuje implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Seminar organisation services (79951000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Contract award notice

Realizace odborných seminářů - část 1

Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem podporuje implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Seminar organisation services (79951000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Contract award notice

Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadav...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Advertising and marketing services (79340000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Ministerul Afacerilor Interne Contract award notice

Acord-cadru de furnizare sisteme radioreleu și elemente auxiliare

Acord-cadru de furnizare sisteme radioreleu și elemente auxiliare pentru aparatul central al MAI si alte unitati subordonate MAI. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa d...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Uninterruptible power supplies (31154000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
„Софийска вода“ АД Modification notice

Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Соф...

Избор на изпълнител за осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД в рамките на квалификационна система с предмет „Охрана на обекти на „Софийска вода“ АД“.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Guard services (79713000)
Region code (NUTS) София (Sofia) (BG412)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Modification notice

Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 111 db (88...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Building alteration work (45262700)
Region code (NUTS) Pest (HU120)
Ústav pro studium totalitních režimů Contract award notice

Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Tisk publikací a neperiodických tiskovin za 3. čtvrtletí roku 2020 na základě rámcové dohody uzavřené se čtyřmi účastníky zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce. Jedná se o zadání celkem 5 dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky této rámcové dohody dle § 135 zákona.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Printing services (79810000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Gmina Iwaniska Contract award notice

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektro...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria, promocja projektu w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jako...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous software package and computer systems (48900000)
Region code (NUTS) Kielecki (PL721)
Ayuntamiento de Comillas Contract award notice

Servicio de colaboración en la gestión tributaria y sancionadora del Ayuntamiento de Comillas

— recaudación: los servicios complementarios de apoyo y asistencia, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos, necesarios para el funcionamiento de la recaudación municipal de los ingresos de derecho público: tributos y sanciones económicas de tráfico y vados, — inspección: trabajos de apoyo y asistencia, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos pú...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Collection agency services (79940000)
Region code (NUTS) Cantabria (ES130)
Royal Borough of Kensington and Chelsea Contract award notice

Provision of Consultancy Services for Capital Investment Programme

Specialist construction related consultancy services covering: 1) Multi-disciplinary North; 2) Multi-disciplinary South; 3) Mechanical and electrical Borough wide; 5) Building surveyors Borough wide; 6) Structural surveyors Borough wide; 7) Clerk of works Borough wide; 8) Cost consultants Borough wide; 10) Principal designers Borough wide.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Construction consultancy services (71530000)
Region code (NUTS) Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham (UKI33)
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Contract award notice

Υπηρεσίες φύλαξης.

Υπηρεσίες φύλαξης.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Security services (79710000)
Region code (NUTS) Sporades) (EL613)
Foreign Commonwealth and Development Office Contract award notice

APAC WP 1 — Generation 2 FM Services in Asia Pacific (Work Package 1)

The FCDO ran a procurement process for the first work package in the Asia Pacific region concurrently with the procurement process for the Dynamic Purchasing System (DPS). This first work package covered a minimum of 24 FCO locations (Posts) in a minimum of 13 countries across the Asia Pacific region and this was awarded on 14 September 2020. Services are to be delivered in the following locations...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Facilities management services (79993100)
Region code (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)