Consultancy

Legal services, accountancy services, audits, fiscal services, market research, surveys and statistics, advice with respect to management, recruitment, printing and related services, collecting agencies, the organisation of conventions, publishing services, ...
The Common Services Agency (more commonly referred to as NHS National Services Scotland (hereinafter referred to as the ‘Authority’) Contract award notice

NHSScotland Cost Advisor Framework

This framework will provide cost advisor services to framework customers (as further described in the statement of requirement) on a call-off basis. Please note the content of all of this SOR which specifies the full requirements which are relevant to the performance of a prospective cost advisors duties under the proposed CA Framework. The role of cost advisor is varied and may include inputs to...
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Construction consultancy services (71530000)
Region code (NUTS) SCOTLAND (UKM)
Nemzeti Kommunikációs Hivatal Modification notice

„Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2...

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs feladatok ellátása az aktív- és ökoturisztikai fejlesztések népszerűsítése kapcsán” A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 235 000 000,- Ft + Áfa, azaz kettőszázharmincötmillió forint + általános forgalmi adó forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nett...
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Print finishing services (79821000)
Region code (NUTS) MAGYARORSZÁG (HU)
Българска национална телевизия Modification notice

Доставка на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама и инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на достав...

Във връзка с необходимостта от пийпълметрични данни за телевизионна гледаемост, както и данни от рекламен и програмен мониторинг: системни рейтингови изследвания на база на постоянна пийпълметрична извадка (панел) с национална представителност за населението на БЪЛГАРИЯ на възраст над 4 години, живущо в домакинства с работещ телевизионен приемник, системен мониторинг и регистрация на излъчената пр...
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Public-opinion polling services (79320000)
Region code (NUTS) София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Modification notice

Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

Predmetom zákazky je poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii as is stavu výkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp, návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie centrálnym ekonomickým systémom, spracovanie nových detailných procesný...
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Business and management consultancy services (79410000)
Region code (NUTS) SLOVENSKO (SK0)
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Contract award notice

Výzva č. 49: Andersen, Ibsen and Strindberg as Migrant Writers - korektura

Předmětem veřejné zakázky je zejména korektura anglického textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, korektury názvů publikací, citáty atd. pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Proofreading services (79821100)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Contract award notice

Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu Živa a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Digital printing services (79811000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Cambridgeshire Community Services NHS Trust Contract award notice

The Provision of Strategic Asset Management Services for Cambridgeshire Community Services NHS Trust and Cambridgeshire and Peterborough Foundation Tr...

Cambridgeshire Community Services NHS Trust, working in collaboration with Cambridgeshire and Peterborough Foundation Trust have established a framework agreement through the competitive dialogue process and awarded the framework agreement to a single provider for strategic asset management services, which is predominantly Hard FM services with some Soft FM services and other incremental options,...
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Building and facilities management services (79993000)
Region code (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. Modification notice

Izvajanje varnostne interventne službe

Izvajanje varnostne interventne službe.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Guard services (79713000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19-oversættelse af Den Europæiske Unions dokumenter

Oversættelse af Den Europæiske Unions dokumenter.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Europäische Kommission, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Übersetzung von Dokumenten der Europäischen Union

Übersetzung von Dokumenten der Europäischen Union.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
European Commission, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Translation of European Union documents

Translation of European Union documents.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Comisión Europea, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Traducción de documentos de la Unión Europea

Traducción de documentos de la Unión Europea.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Euroopan komissio, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Euroopan unionin asiakirjojen kääntäminen

Sopimuksen kohteena on Euroopan unionin asiakirjojen kääntäminen.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Commission européenne, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Traduction de documents de l’Union européenne

Traduction de documents de l’Union européenne.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Commissione europea, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Traduzione di documenti dell'Unione europea

Traduzione di documenti dell'Unione europea.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Europese Commissie, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Vertaling van documenten van de Europese Unie

Vertaling van documenten van de Europese Unie.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Comissão Europeia, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Tradução de documentos da União Europeia

Tradução de documentos da União Europeia.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Översättning av EU-dokument

Översättning av EU-dokument.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Evropská komise, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Překlad dokumentů Evropské unie

Překlad dokumentů Evropské unie.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Euroopa Komisjon, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Euroopa Liidu dokumentide tõlkimine

Euroopa Liidu dokumentide tõlkimine.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Európai Bizottság, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 – Európai uniós dokumentumok fordítása

Európai uniós dokumentumok fordítása
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Europos Komisija, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Europos Sąjungos dokumentų vertimas

Europos Sąjungos dokumentų vertimas.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Eiropas Komisija, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD19 Eiropas Savienības dokumentu tulkošana

Eiropas Savienības dokumentu tulkošana.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)
Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Translation Contract award notice

TRAD 19 It-Traduzzjoni ta' Dokumenti tal-Unjoni Ewropea

It-traduzzjoni ta' dokumenti tal-Unjoni Ewropea.
Publication10-07-2020
Subject code (CPV) Translation services (79530000)
Region code (NUTS) N/A (00)