Food

Meat and meat products, prepared and preserved fish, fruit, vegetables and related products, grain mill products, starches and starch products, dairy products, coffee, tea and related products, condiments and seasonings, special nutritional products, ...
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA Contract award notice

ACORD CADRU DE FURNIZARE ALIMENTE

Acord-cadru furnizare -ALIMENTE- conform fisei de date si caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 18 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Preserved and/or canned vegetables (15331400)
Region code (NUTS) Hunedoara (RO423)
Trondheim kommune Contract award notice

Nutritional products - Meat and meat products

The contracting authority would like tenders for the procurement and delivery of meat and meat products for the municipality's production kitchen.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Food, beverages, tobacco and related products (15000000)
Region code (NUTS) Trøndelag (NO060)
Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta Contract award notice

Suministros de productos alimenticios para los pacientes del Hospital Universitario de Ceuta

Suministros de productos alimenticios para los pacientes del Hospital Universitario de Ceuta
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Food, beverages, tobacco and related products (15000000)
Region code (NUTS) Ceuta (ES630)
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Contract award notice

Acord cadru furnizare produse alimentare, apa minerala, plata si carbogazoasa, bauturi racoritoare carbonatate/necarbonatate si bere cu alcool si fara...

Având în vedere faptul că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Complex Silva își desfășoară activitatea de comert hotelier, iar necesarul de alimente, în funcţie de gradul de ocupare si numarul de evenimente ce se vor desfasura in cadrul Complexului Silva, este unul greu de stabilit cu exactitate a determinat utilizarea unia din instrumentele special de atribuire, respectiv ăncheierea unui aco...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous food products (15800000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA Contract award notice

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Bread products, fresh pastry goods and cakes (15810000)
Region code (NUTS) Slovenija (SI)
JUDETUL VALCEA Contract award notice

Furnizare şi distribuţie de fructe (mere), produse lactate (lapte UHT și iaurt) şi produse de panificaţie (corn și biscuiți uscați) pentru preșcolarii...

Prin încheierea acordurilor cadru, autoritatea contractanta pune în aplicare Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, prin acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţăm. primar şi gimnazial de stat şi particular, de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse la...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Apples (3222321)
Region code (NUTS) Vâlcea (RO415)
Serviciul de Ambulanta Judetean Galati Contract award notice

FURNIZARE DE MATERIALE SANITARE PE LOTURI

Obiectul procedurii il constituie incheierea unui acord cadru privind furnizarea de materiale sanitare pentru o perioda estimata de 24 luni, conform cerintelor din Caietul de sarcini - ANEXA Nr.1 cu 48 loturi. OBLIGATIVITATEA PREZENTARII DE MOSTRE, PANA LA DEPUNEREA OFERTELOR. Mostrele prezentate de catre operatorul economic raman in custodia autoritatii, Serviciul de Ambulanta Judetean Galati si...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Bandages (33141113)
Region code (NUTS) Galaţi (RO224)
U.M. 0854 Falticeni Contract award notice

Acord-cadru de furnizare produse alimentare necesare hranirii elevilor in perioada 01.01 - 31.12.2021

Acord-cadru de furnizare produse alimentare necesare hranirii elevilor in perioada 01.01 - 31.12.2021
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Food, beverages, tobacco and related products (15000000)
Region code (NUTS) Suceava (RO215)
Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye Modification notice

Különféle élelmiszerek beszerzése 2021. évre

Teljes mennyiség: Marhahúsok: 3 000 kg, 8 tétel. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a 852/2004.EK rendeletben valamint a 853/2...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous food products (15800000)
Region code (NUTS) Magyarország (HU)
SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA Contract award notice

ALIMENTE

Achizitie ALIMENTE, 12 loturi, conform descrierii detaliate pe fiecare lot in parte din caietul de sarcini si Fisa de date Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii supl...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Condiments and seasonings (15870000)
Region code (NUTS) Cluj (RO113)
CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ Modification notice

ACUERDO MARCO HARINA

Acuerdo Marco de homologación de empresas para el suministro de harina con destino a las panaderías de los centros penitenciarios de Cataluña.
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Breadmaking flour (15612120)
Region code (NUTS) España (ES)
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Contract award notice – utilities

Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г.

Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г.включваща: доставка на хранителни продукти, необходими за производството на храна в столовете; доставка на храни в готов вид за директна продажба в щандовете към столовете и магазините; производство и предоставяне на храна в готов вид; изготвяне на дневни и седмични м...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous food products (15800000)
Region code (NUTS) Враца (BG313)
DIPUTACIÓN DE BARCELONA / GERENCIA DE SERVICIOS RESIDENCIALES DE ESTADANCIAS TEMPORALES Y RESPIRO Contract award notice

Acuerdo marco para la selección de tres empresas por lote que consistirá en el suministro de víveres con medios de transporte respetuosos con el medio...

Acuerdo marco para la selección de tres empresas por lote que consistirá en el suministro de víveres con medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Fish, crustaceans and aquatic products (3310000)
Region code (NUTS) Barcelona (ES511)
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Contract award notice

ZP/CZD/141/21 Dostawa mięsa drobiowego oraz soków i napojów - 3 pakiety

ZP/CZD/141/21 Przedmiotem zamówienia jest mięsa drobiowego oraz soków i napojów – 3 pakiety na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy. Zestawienie pakietów: Pakiet nr 1 - Drób; Pakiet nr 2 – Soki owocowo - warzywne; Pakiet nr 3 – Produkty dla niemowląt.
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Baby food (15884000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ Contract notice

Suministro de matèria primera para elaborar bebidas calientes para el desayuno y el suministro y mantenimiento de las máquinas

Suministro de matèria primera para elaborar bebidas calientes para el desayuno y el suministro y mantenimiento de las máquinas
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Vending-machine ingredients (15894500)
Region code (NUTS) España (ES)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Contract award notice

Acord-cadru de furnizare produse alimentare: Pâine albă feliată, pișcoturi, biscuiți, paste făinoase, zahăr, produse conexe (blaturi tort, deserturi),...

Autoritatea contractantă îsi propune prin intermediul prezentei proceduri să achizitioneze furnizarea de produse alimentare: Pâine albă feliată, pișcoturi, biscuiți, paste făinoase, zahăr, produse conexe (blaturi tort, deserturi), ciocolată și produse zaharoase, ceai, condimente, mirodenii, drojdie și praf de copt, pentru urmatoarele loturi: Lot 1 - Pâine , Lot 2 - Pișcoturi, biscuiți și paste făi...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous food products (15800000)
Region code (NUTS) Iaşi (RO213)
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Contract award notice

Élelmiszer alapanyagok beszerzése

„Élelmiszer alapanyagok beszerzése főzőkonyha részére 18 részben” 1.rész: 15100000-9 Állati termékek hús és húsk. 2.rész: 15200000-0 Halkészítmények és tartósított halak 3.rész: 15300000-Zöldség- és gyümölcskészítmények 4.rész: 15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zs. 5.rész: 15500000-3 Tejtermék 6.rész: 15600000-4 Malomipari termékek,keményítők és keményítőtermékek 7.rész: 15810000-9 Kenyér,f...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Bread products, fresh pastry goods and cakes (15810000)
Region code (NUTS) Budapest (HU110)
Mátrai Gyógyintézet Contract award notice

Mátrai Gyógyintézet- élelmiszerek beszerzése-2021.

Mátrai Gyógyintézet- élelmiszerek beszerzése 16 részajánlattételi körben keretmegállapodás alapján- 2021. Mátrai Gyógyintézet - élelmiszerek beszerzése 16 részajánlattételi körben keretmegállapodás alapján - 2021. A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés (műszaki leírás) tartalmazza.
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Bread products, fresh pastry goods and cakes (15810000)
Region code (NUTS) Heves (HU312)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Contract award notice

Acord-cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Achiziția de carne și preparate din carne pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o p...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Frozen fish (15221000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Contract award notice

Acord-cadru de furnizare produse băcănie pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Achiziția de produse băcănie pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o perioadă de 48...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Pastry goods and cakes (15812000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Contract award notice

Acord-cadru de furnizare alimente BIO pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Achiziția de alimente BIO pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o perioadă de 48 lu...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Pastry goods and cakes (15812000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
JUDETUL GALATI Contract award notice

Furnizare si distributia de produse lactate, produse de panificatie si fructe privind implementarea Programului pentru şcoli al României – aferentă an...

Lot 1: - Zona Galati-Vanatori – produse de panificatie – - cantitate minimă AC : 1.369.306 portii =716.010,10 lei - cantitate maximă AC : 3.240.048 portii=1.694.221,09lei Se vor incheia doua contracte subsecvente Lot 2: - Zona Tecuci – produse de panificatie – - cantitate minimă acord cadru : 808.477 portii;= 422.752,62 lei - cantitate maximă acord cadru : 1.913.016 portii.= 1.000.316,06 lei Se vo...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Apples (3222321)
Region code (NUTS) Macroregiunea Doi (RO2)
AS HOOLEKANDETEENUSED Contract award notice

Toiduainete ostmine AS Hoolekandeteenuste Kodudele

Tagada AS Hoolekandeteenuste kodude varustamine tehnilise kirjelduse osades 1- 9 nimetatud mitmesuguste toiduainetega. Hankelepingu esemeks on lisaks toidukauba ostmisele ka selle tarne vastavasse hankija üksusesse ning mahalaadimine hankija esindaja näidatud kohta.
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Frozen fish products (15229000)
Region code (NUTS) Eesti (EE)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Contract award notice

Acord-cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Achiziția de carne și preparate din carne pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o p...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Frozen fish (15221000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Österåkers kommun Corrigendum

Livsmedel STONO 2021

Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling av Stockholm Nordost (STONO). Upphandlingen omfattar att tillhandahålla livsmedel avseende kött, chark, fisk, djupfryst, kolonialvaror och mejeriprodukter. Den precisa omfattningen och beskrivningen av efterfrågade produkter och villkor framgår av upphandlingsdokumenten. Upphandlande myndigheter: - Österåkers kommun - Vallentuna kommun - Dandery...
Publication01-12-2021
Subject code (CPV) Ground oats (15613100)
Region code (NUTS) Stockholms län (SE110)
truck tower-crane sharing