Wat zijn de nieuwste Europese drempelbedragen?

Elke twee jaar past de Europese Commissie de drempelbedragen voor overheidsopdrachten aan op basis van de wisselkoers van de euro. Deze drempels bepalen vanaf welk bedrag een overheidsopdracht Europees moet worden bekendgemaakt.

De nieuwe drempelbedragen zijn op 16 november 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.De drempelbedragen zijn licht gestegen ten opzichte van de vorige periode. Dit betekent dat de euro iets zwakker is geworden ten opzichte van de andere munten in de korf van bijzondere trekkingsrechten, die wordt gebruikt om de waarde van de drempels te bepalen. De bijzondere trekkingsrechten zijn een rekeneenheid die wordt gebruikt door de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om de drempelwaarden voor overheidsopdrachten vast te leggen.

De nieuwe drempelbedragen zijn afhankelijk van de sector en het type opdracht. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Voor de klassieke sectoren gelden de volgende bedragen:

- Leveringen en diensten (centrale overheden): van 140.000 EUR naar 143.000 EUR.

- Leveringen en diensten (decentrale overheden): van 215.000 EUR naar 221.000 EUR.

- Werken: van 5.382.000 EUR naar 5.538.000 EUR.

Voor de speciale sectoren en de sector defensie & veiligheid zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

- Leveringen en diensten: van 431.000 EUR naar 443.000 EUR.

- Werken: van 5.382.000 EUR naar 5.538.000 EUR.

Voor concessies is de drempel die het toepassingsgebied van de richtlijn bepaalt ook gewijzigd:

Van 5.382.000 EUR naar 5.538.000 EUR.

Let op: alle drempelbedragen zijn exclusief BTW.

Voordat ze in werking treden op 1 januari 2024, moeten ze nog worden omgezet in nationale regelgeving. We verwachten dat dit KB in de komende weken zal worden gepubliceerd.

Deze nieuwe drempelbedragen hebben gevolgen voor de aanbestedende overheden en de ondernemingen die willen deelnemen aan overheidsopdrachten. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en de juiste procedures te volgen.

Heeft u vragen over de nieuwe drempelbedragen of wilt u meer weten over overheidsopdrachten in het algemeen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer weten?
Stel jouw vraag