Hoe wordt mijn offerte voor een overheidsopdracht beoordeeld?

Je offerte voor een overheidsopdracht wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria, die afhangen van de gekozen gunningswijze. Er zijn drie mogelijke gunningswijzen:

  • De laagste prijs: in dit geval wordt je offerte enkel vergeleken met de andere offertes op basis van de prijs die je voorstelt. De offerte met de laagste prijs wint de opdracht. Je moet wel nog voldoen aan de uitsluitingsgronden, de selectiecriteria en de technische specificaties.
  • De kosten: in dit geval wordt je offerte beoordeeld op basis van de totale kosten die de opdracht met zich meebrengt, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten. Dit betekent dat niet alleen de aankoopprijs, maar ook de onderhouds-, verbruiks- en verwijderingskosten worden meegenomen in de berekening. De offerte met de laagste kosten wint de opdracht. Je moet wel nog voldoen aan de uitsluitingsgronden, de selectiecriteria en de technische specificaties.
  • De beste prijs-kwaliteitsverhouding: in dit geval wordt je offerte beoordeeld op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. De aanbestedende overheid zal in de opdrachtdocumenten aangeven welke kwaliteitscriteria zij zal gebruiken om de offertes te vergelijken, bijvoorbeeld de duurzaamheid, de innovatie, de service of de garantie. De offerte die de hoogste score behaalt op basis van de weging van de prijs en de kwaliteitscriteria wint de opdracht. Je moet wel nog voldoen aan de uitsluitingsgronden, de selectiecriteria en de technische specificaties.

Je offerte wordt dus beoordeeld op basis van de gunningswijze die de aanbestedende overheid heeft gekozen voor de opdracht. Het is belangrijk dat je je offerte zo duidelijk, volledig en correct mogelijk opstelt, en dat je de instructies in de opdrachtdocumenten nauwkeurig volgt. Zo vergroot je je kansen om de opdracht te winnen.

Meer weten?
Stel jouw vraag