Hoe maak ik een goede offerte voor een overheidsopdracht?

Wat is een offerte?

Een offerte is een document waarin een bedrijf of een persoon een prijsvoorstel doet voor een bepaalde dienst of levering. In het kader van overheidsopdrachten is een offerte een belangrijk onderdeel van de procedure om een contract te sluiten tussen een aanbestedende overheid en een leverancier.

De aanbestedende overheid is de overheidsinstantie die een opdracht uitschrijft voor een bepaalde behoefte, bijvoorbeeld de bouw van een brug, de levering van kantoorbenodigdheden of de organisatie van een evenement. De aanbestedende overheid moet de opdracht bekendmaken via een publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen of op een Europese website, afhankelijk van de waarde en de aard van de opdracht. De publicatie bevat de voorwaarden en de criteria waaraan de offertes moeten voldoen, alsook de termijn en de wijze van indiening.

Een bedrijf dat geïnteresseerd is in de opdracht, kan een offerte indienen bij de aanbestedende overheid. Een offerte moet de volgende elementen bevatten:

 • De identificatie van de opdracht en de opdrachtgever
 • De identificatie van de inschrijver en eventuele onderaannemers
 • De prijs en de prijsverantwoording
 • De technische specificaties en de kwaliteitsborging
 • De referenties en de bewijzen van bekwaamheid
 • De verklaringen op erewoord over de uitsluitingsgronden en de sociale en fiscale verplichtingen
 • De bijlagen en de formulieren die in de publicatie zijn vermeld

Een offerte moet worden ingediend binnen de gestelde termijn en volgens de voorgeschreven wijze, bijvoorbeeld via een elektronisch platform of per aangetekende brief. Een offerte die te laat of onvolledig is, kan worden geweigerd.

De aanbestedende overheid zal de offertes beoordelen op basis van de vooraf vastgestelde criteria, die kunnen gaan over de prijs, de kwaliteit, de duurzaamheid, de innovatie of de service. De aanbestedende overheid zal de beste offerte kiezen en een contract sluiten met de gekozen leverancier. De andere inschrijvers zullen op de hoogte worden gebracht van de beslissing en de motivering.

Een offerte is dus een essentieel document voor zowel de aanbestedende overheid als het bedrijf dat wil meedingen naar een overheidsopdracht. Een offerte moet duidelijk, volledig en correct zijn, en voldoen aan de gestelde eisen. Een offerte kan het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een opdracht.

Hoe maak ik een goede offerte voor een overheidsopdracht?

Een goede offerte voor een overheidsopdracht maken is niet eenvoudig, maar wel belangrijk om je kansen op het winnen van de opdracht te vergroten. Hier zijn enkele tips om je te helpen:

 • Lees de publicatie van de opdracht aandachtig en volg de instructies voor het indienen van de offerte. Zorg ervoor dat je offerte voldoet aan alle eisen, voorwaarden en criteria die de aanbestedende overheid heeft gesteld.
 • Gebruik korte zinnen en niet te veel zinnen. Maak je offerte teksten persoonlijk en spreek de aanbestedende overheid direct aan. Wees concreet en volledig in het beschrijven van je prijsvoorstel, je technische specificaties, je kwaliteitsborging en je referenties.
 • Neem een planning op bij je offerte, met de geschatte begin- en einddatum, de lengte van de werkdagen en het aantal werknemers. Geef ook aan hoe je eventuele risico’s of vertragingen zal opvangen of voorkomen.
 • Voeg algemene voorwaarden toe aan je offerte, waarin je onder andere de betalingsvoorwaarden, de garantieperiode, de aansprakelijkheid en de geschillenregeling vermeldt. Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden niet in strijd zijn met de voorwaarden van de opdracht.
 • Onderteken je offerte met je naam, functie en handtekening. Vermeld ook je contactgegevens en eventuele onderaannemers. Zorg ervoor dat je offerte tijdig en op de voorgeschreven wijze wordt ingediend, nu bijna steeds verplicht via het elektronisch platform.

Een goede offerte voor een overheidsopdracht is een document dat je professionaliteit, je bekwaamheid en je meerwaarde toont. Besteed dus voldoende tijd en aandacht aan het opstellen van je offerte en laat een goede indruk achter bij de aanbestedende overheid. Veel succes! 😊

Meer weten?
Stel jouw vraag