Wat zijn gunningscriteria bij overheidsopdrachten?

Gunningscriteria zijn de criteria die een aanbestedende overheid gebruikt om de offertes van de inschrijvers te beoordelen en te rangschikken. Ze zijn gebaseerd op de kwaliteit, de prijs of de kosten, of een combinatie van beide. De gunningscriteria moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht en moeten vooraf bekendgemaakt worden in de aankondiging of het bestek.

Hoe bepaalt de opdrachtgever de gunningscriteria?

De opdrachtgever heeft een zekere vrijheid om de gunningscriteria te kiezen die het meest geschikt zijn voor de opdracht. Hij moet echter rekening houden met de volgende principes:

  • De gunningscriteria moeten in overeenstemming zijn met de Europese en nationale wetgeving, de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht en de doelstellingen van de opdracht.
  • De gunningscriteria moeten objectief, transparant, niet-discriminerend en proportioneel zijn. Ze mogen geen belemmering vormen voor de mededinging of de toegang van kmo’s tot de overheidsopdrachten.
  • De gunningscriteria moeten meetbaar en verifieerbaar zijn. Ze moeten het mogelijk maken om de offertes op een eenduidige en onpartijdige manier te vergelijken en te evalueren.

De opdrachtgever moet ook de relatieve gewichten of het belang van de gunningscriteria vaststellen en meedelen aan de inschrijvers. Hij kan dit doen door een percentage, een puntenschaal of een afnemende volgorde van belangrijkheid toe te kennen aan elk criterium.

Hoe kan het bedrijf dat wil meedingen naar het winnen van de opdracht de gunningscriteria gebruiken?

Het bedrijf dat wil meedingen naar het winnen van de opdracht moet de gunningscriteria zorgvuldig bestuderen en analyseren. Het moet proberen om zijn offerte zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachtingen en de behoeften van de opdrachtgever. Het moet ook aantonen hoe het aan elk criterium voldoet of hoe het zich onderscheidt van de concurrentie.

Het bedrijf moet de volgende tips in gedachten houden:

  • Lees de aankondiging of het bestek aandachtig en volg de instructies van de opdrachtgever nauwkeurig op. Respecteer de termijnen, de vormvereisten en de documentatie die gevraagd wordt.
  • Wees duidelijk, volledig en overtuigend in uw offerte. Gebruik concrete voorbeelden, referenties, certificaten of garanties om uw kwaliteit, ervaring en capaciteit te bewijzen.
  • Wees realistisch, competitief en innovatief in uw prijs of kosten. Houd rekening met de marktsituatie, de waarde van de opdracht en de mogelijke besparingen of meerwaarden die u kunt bieden.
  • Controleer uw offerte op fouten, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden. Vraag indien nodig om verduidelijkingen of inlichtingen aan de opdrachtgever.

Meer weten?
Stel jouw vraag